Logotec App Studio

na macOS

Logotec App Studio是一个解决方案(作为多租户云服务提供),可以在几天或几个小时内(而不是几个月)完全创建本机,多层数据库应用程序,甚至需程序设计。

用Logotec App Studio创建好的应用程式可以在所有的macOS下设备 

Przykładowe zrzuty aplikacji z macOS

stworzonych przy pomocy Logotec App Studio

Logotec App Studio

działa także na...

Windows 10

Android OS

iOS

Logotec Group
Domesticating IT